Projektowanie

Nasza firma posiada zespół projektowy i kosztorysowy z wieloletnim doświadczeniem. Realizacje oparte są o przepisy i wytyczne krajowe oraz międzynarodowe takie jak: PN, ISO, VdS, NFPA, FM. Wykonane przez nas projekty uzgadniamy z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, którego posiadamy w naszym zespole.


Realizujemy:

  • koncepcje i projekty wstępne
  • projekty wykonawcze
  • dokumentację powykonawczą
  • nadzór autorski i nadzór inwestorski
  • kompleksowe zarządzanie projektami